CPK – CMK Nasıl Kullanılır?

SPC ölçümlerinde Cpk ve Cmk kullanımı

SPC de Cpk ve Cmk iki yöne ayrılır. Bunlardan Cpk ardışık kontroller için kullanılır ve Cmk yığın ölçümleri için kullanılır. Evet biliyorum isimleri bu bahsettiğim konular ile alakası olmasa bile doğru ifadeler bunlardır. Her ikisinde aslında Proses yeterliliğini ölçmekle birlikte Makine yeterliliğini ölçmektedir. Genel olarak SPC hakkında internetten çok fazla formül bulabilirsiniz. Bunlar tamamen kafa karıştırıcı ve çoğu da işe yaramaz. Aslında temelinde Carl Friedrich Gauss un olasılık denklemlerin üzerine kurulu yaklaşık ampirik katsayılarıyla ilgili bir formülasyondur. Biraz karmaşık olmakla birlikte kafa karıştırıcıdır. Dolayısıyla bundan daha ziyade ekteki Formları nasıl kullanacağınız ve değerlendireceğiniz hakkında sizlere bilgi vereceğim.

Cpk

CPK Ölçümü

Cpk ardışık üretim’ de ölçümler için kullanılmakla birlikte proses esnasında akış sürekli izlenir.

Bu ardışık üretimleri örneklememiz gerekirse:

CNC Torna, CNC Freze, Eksantrik parça üretimi, …

Gördüğünüz gibi tüm arka arkaya üretilen tek parça üretimlerin’ de bu yöntem kullanılmakta. Ölçümler her seferinde tek bir ölçü üzerinden yapılır. Tabi ki Numuneler numaralandırıp harici olarak da ölçüp değerlendirebilirsiniz ama bunun hiçbir faydası olmamış olur ve sadece ölçüm yapmak için yapmış olursunuz. Buradaki amaç problem veya hatalı üretim oluşmadan duruma müdahale etmekten geçer. Cpk proses kontrolü aktif olarak üretim esnasında yapılmaktadır. Yani ardışık süreci kaçırırsanız hiç bir işe yaramaz ve baştan almanız gerekmektedir. Bu süreç esnasında makinenin yeterliliğini ve Proses için gerekli ekipman yeterliliğini hatta Personelin yeterliliğini ölçmüş olursunuz ve aynı zaman da anlık müdahale etme şansınız vardır. Tabi’ ki değerlendirmelerinizi doğru yaptığınız müddetçe.

Cpk Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

İsterseniz bir Cnc üretimindeki Parça üretimini simüle edelim:

Ölçümüz 20 +/-0,2mm olarak baz alalım ve üretim esnasındaki ölçümleri aşağıdaki yazalım,

CPK Ölçüler

Cpk formu veri girişi

Yazarken her dönem için en az 2 parça ve en fazla 5 parçada ardışık ölçümler ok yönünde kaydedelim. Bunun sebebi belirsizliği mümkün oldukça ortadan kaldırmaktır ve ardışık üretim’ de oluşan farklılıkları görüp değerlendirmektedir. Bize bu durumda basit olarak formül Ölçüm ortalamasını ve parçalar arası ölçü aralığını vermektedir. Bunun sonucun da aşağıdaki grafik oluşmaktadır:

R ortalama

Cpk range aralığı grafiği

R ortalama aralıklarına (ölçüler arası farklılık) baktığımızda stabil bir grafik görünmemektedir. Normal şartlar’ da aralığın minimum’ da ve stabil bir grafik olması dilenir. Grafikte’ ki değişkenlik hele pik noktalarına bakarsak Aynanın parçayı tam sıkmadığı için esnediğini, işleme yaparken fazla baskı uygulandığı gibi yorum yaparak müdahale etmeniz gerekebilir. Bu tamamen sizin prosesi ve Makinenizi ne kadar iyi tanımanıza bağlıdır.

Bu değerlerin toplamında formüller size alt ve üst müdahale limitleri oluşturmakta (üst kritik limit ve alt kritik limit). Yalnız bunlar sadece emniyet limitleridir ve bu çizgileri geçtiğin de müdahale gerçekleşirse hatasız üretim yapmış olursunuz, ama tabi ki sizin Real limitiniz alt ve üst Toleranslarınızdır. Tamamen bu limitler uymaya kalkarsanız gereksiz yere prosese ve Makineye müdahale etmiş olursunuz ve Maliyetleri anlamadan üst seviyelere getirirsiniz, örneğin çok sık uç değiştirirsiniz veya sürekli makineyi durdurup ayar yaparsınız ve bu da OEE hesaplamaların da verimlilik açısından pek istenmeyen bir durumdur.

Ükl ve Akl

Üst kritik limit ve Alt kritik Limitler Cpk ölçümlerinde

Bu grafiği alıp yandan ve dik olarak baktığımız da çan eğirisi sonucunu görmektesiniz:

Çan eğrisi veya Gauss eğirisi

SPC Ölçümlerinde gauss diagrammı

Bu grafiği tabiki Cpk / Cmk değerlendirme sayfasındaki tabloya göre yapabilirsiniz.

Bunun neticesinde sizin işlerinizi kolaylaştıracak ve değerlendirmenizi daha doğru hale getirecek sonuçlar alacaksınız. Form sizin işinizi en üst seviyelerde kolaylaştıracaktır.

Proses Yeterlilik değerlendirmesi

Cpk ölçümlerinde değerlendirme Tablosu

Cmk

CMK Ölçümü

Cmk ölçümleri Cpk ölçümlerine aksine ardışık olmaktan uzaktır. Cmk ölçümleri genel olarak çoklu üretim örneğin Plastik kalıplardan çıkan parçalar veya Ürün kabule gelmiş Tedarikçiden ürünler yada üretimi geçekleşmiş ve hızlı bir şekilde ölçüp karar vermeniz gereken lotlar gibi durumlarda kullanılır. Cmk yığın ölçümler için kullanılır. Bu sayede belirli ölçüm yaparak çok da fazla ürün yığını hakkında doğru kararlar alabilirsiniz.

Cmk Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

Üstteki örnekten devam edersek eğer, diyelim ki Cpk ölçümü yapmadınız ve sürekli üretim gerçekleşti. Üretim bitti ve ölçmeniz gerekmektedir. Bu durumda Aql sayfasındaki tabelayı baz alarak kaç adet numune ölçmeniz gerekmekte bunu belirlemeniz lazım. Sonra ölçüm değerlerini ardışık olarak ok yönünde kaydediyorsunuz.

Cmk Ölçümleri

Cmk Formu veri girişi

Buraya girdiğiniz veriler size yaklaşık olarak yığılma dağılımını oluşturmakta ve aşağıdaki Grafikte gördüğünüz gibi bazı parçalar optimal değerden uzaklaşmaktadır. Bu durumda sizin üretiminiz de kararsız durumların söz konusu olduğu sonucuna varabiliriz.

yığılma Grafiği

Cmk ölçümlerinde dağılım istatistiği

Aşağıdaki Grafikte görüldüğü gibi ölçümler geniş aralığa yayılmış durumda. Real ortalama değer optimal ortalama değerden bir miktar sağ tarafa kaymış durumda. Bu Grafikte dikkat edilemesin gereken konu siyah çizginin ne kadar dik olmasıdır. Siyah çizgi ne kadar dik olursa Yığın o kadar istikrarlıdır.

İstikrar Grafiği

Cmk ölçümlerinde Yığın grafiği

Hesaplar sonucu Çan veya diğer adıyla Gauss eğiresi aşağıdaki Grafikte gibi oluşmuştur. Eğride görüldüğü gibi bir miktar parçalar üst toleransın dışında olma olasılığı vardır.

Gauss eğrisi Grafiği

Gauss grafiği görüntüsü

Grafik değerlendirmesini Cpk / Cmk değerlendirme sayfasındaki tabloya göre yapacaksınız. Bunun neticesinde size verilen değerlendirme olasılıkları şu şekildedir:

CmK değerlendirmeleri

Cmk değerlendirme tablosu

Yapılan hesaplamaya göre sizin Parçaların içeresinde yaklaşık olarak %4 üst tolerans dışında gelen parçalar vardır.

Tabi ki bu formları kullanmak ve değerlendirmek biraz Tecrübe gerektirmektedir. Bunu ancak Bol Pratik yaparak elde edebilir ve uzmanlaşabilirsiniz. Aslında anlaşıldığı gibi korkulacak veya büyütülecek bir şey olmadığının farkına varmışınızdır. Yalnız tüm bunları uygularken yine unutmamanız gereken ist bunların hepsi olasılık hesaplaması olduğu ve doğruluk payı her zaman sadece yaklaşık olarak 95% olarak kabul etmenizdir. Siz rasgele Parça aldığınızda tesadüf olarak hepsinin Range aralığı geniş olan parçada almış olabilir, veya tesadüfen hepsi birbirine yakında almış olabilir ve bu duruma dayalı size bir değerlendirme verecektir. En doğrusu ise Mümkün olduğu kadar Poke Yoka veya mastarla üretim yapmak ve bu imkanlarımız yok ise operatörler her ürettiği parçanın sürekli ölçmesini sağlamaktır. Ancak böyle istikrarlı ve kararlı üretim yapabilirsiniz.

cmk - cpk

cmk nedir

cpk nedir

ipk nedir
cpk cmk formülleri

En çok yapılan sorgular, aql tablosu, aql tablosu okuma, aql nedir, aql 2 5 tablosu, spc nedir, aql 1.5 tablosu, spc cpk nedir, inspection aql tablosu, spc, ipk nedir, cmk cpk, proses yeterlilik analizi, aql tablo, aql 1.5 nedir, kalite kontrol numune alma standardı, cpk cmk, spc ne demek, ipk ne demek, cp, cpk nedir, $spc, (spc), eskalasyon tablosu, spc., cmk cpk nedir, cpk nedir kalite, cp cpk nedir, cpk ppk cmk, cp ve cpk hesaplama, cp cpk hesaplama, cpk nedir, süreç kontrolü nedir, cpk vs cmk, neden takım lideri olmak istiyorsun, süreç yeterlilik analizi En çok yapılan sorgular, aql tablosu, aql tablosu okuma, aql nedir, aql 2 5 tablosu, spc nedir, aql 1.5 tablosu, spc cpk nedir, inspection aql tablosu, spc, ipk nedir, cmk cpk, proses yeterlilik analizi, aql tablo, aql 1.5 nedir, kalite kontrol numune alma standardı, cpk cmk, spc ne demek, ipk ne demek, cp, cpk nedir, $spc, (spc), eskalasyon tablosu, spc., cmk cpk nedir, cpk nedir kalite, cp cpk nedir, cpk ppk cmk, cp ve cpk hesaplama, cp cpk hesaplama, cpk nedir, süreç kontrolü nedir, cpk vs cmk, neden takım lideri olmak istiyorsun, süreç yeterlilik analizi SPC - İstatistiksel Proses Kontrol İlkeleri İmalat süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanılması, kendisini standart olarak belirlemiştir. İstatistiksel yöntemler (özellikle rastgele örnekleme ve normal dağılım) yardımıyla, kalite ile ilgili ürün parametreleri (bir üretim süreci adımının sonucu olarak, örneğin bir şaftın çapı) veya süreç parametreleri ölçülür ve analiz edilir. Bu analiz sonuçlarının hedef değerlerle karşılaştırılması, bir üretim sürecinin parametreleri açısından ayarlanması gerekip gerekmediğine ve ne ölçüde ayarlanması gerektiğine karar verir. Sürecin bu analizi, kontrolü ve iyileştirilmesi genellikle SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü; kontrol, "yönlendirme" veya "kontrol etme" ve dolayısıyla kurallar olarak anlaşılmalıdır) olarak adlandırılır. İstatistiksel süreç kontrolünün amacı, kusurlu ürünler ortaya çıkmadan önce uygun düzeltici önlemlerin alınabilmesi için sapmaların zamanında fark edilmesi için bir sürecin temel parametrelerini izlemektir. Ayrıca, gerekli toleranslara güvenli bir şekilde uyup uymadıklarını belirlemek için tesisleri planlanan kullanımlarından önce incelemelidir. SPC'nin arkasındaki felsefe, hedef değerden tüm sapmaların zaten bir kayba yol açmasıdır. Bu şekilde SPC, tolerans sınırları içindeki özelliklerin "iyi" ve dışındakilerin "kötü" olarak sınıflandırıldığı "klasik" hata düşüncesinden farklıdır. Aşağıdaki resim bunu göstermektedir. Bu nedenle SPC uygulaması, kayıp potansiyeli sistematik hatalardan etkileniyor gibi görünüyorsa, bir üretim sürecine müdahalenin düzenlenmesini içerir, örn. keskin bir şekilde artar veya trend benzeri bir seyir gösterir, tolerans sınırlarını ihlal eden hatalar zaten oluşmuştur. cpk,statistical process control,control charts,control chart,quality control,process control,istatistiki proses kontrol,kontrol s25,statistical control,traktor kontrol s8,cp and cpk,kontrol f1 sequencer,remote control,control limits,emission control,low control limit,upper control limit,control chart builder,power bi control chart,process control chart,revised control chart,process control charts,video on control charts,variable control charts

How to get ads and how to approve these ads 23.

deneme 23 As Google Adsesense, I understood why you don't approve my ads. You get up even though no one is inside me, you are giving rejection to this site. Should I say AdSense or should it remain Google's Adsense? You approve hundreds of low-quality sites and when you get a ride, you pull out a wristwatch. Do I have to curse you, for you to approve of me? You and I cannot agree on this. Of course, you want more than 400 words for Adsense approval, but this is not always possible. Look, now I'm going to write you a weird nonsense article that you will definitely approve. You tied it to the automatic conditions there, then come and enjoy. As my lion Adsense, confirm this article now. Let's prepare this article in Turkish, English or German so that you approve it as Adsese. You keep approving weird sites and you keep calling it a low content site. This site contains serious information as cpk and cmk, and this information is clicked by people every day. Because of you, I can't enter the rankings. I want to earn money through Google and this through adsense. You have already approved my site as https://www.faucetclaim.xyz. I will ask you to approve my youtube channel again. Enough that I've worked so hard and you please approve my sites for advertisements so that we can earn money. I still have the site https://www.osurix.com and I'm going to ask you to confirm it. It seems that you love to drive all kinds of conditions uphill and downhill. I don't have much request in detail. I must deceive you. And I think it's best for you to confirm this after this article. He was fed up with this process now. I will put this article on the main page now and I hope you approve this article.

Nasıl reklam alınır ve bu reklamlar nasıl onaylatılır.34

deneme 34 Google Adsesense olarak sen benim reklamları neden onaylamıyorsun onu anlamdadım. Benim içerim hiç kimsede olmadığı halde kalkıyorsun bu siteye red veriyorsun. AdSense mi demek lazım yoksa Google nin Adsense olarakmı kalsın. Yüzlerce düşük kalitedeki siteleri onaylıyorsun ve bise gelince kol saati çıkarıyorsun. İllaki sana sövmekmi lazım beni onaylaman için. Bir türlü seninle ben bu konuda anlaşamıyoruz. Tabiki Adsense onayı için 400 kelimenin üzeri istiyorsun ama bu herzaman mümkün olmuyo. Bak şimdi ben sana acayip saçma yazı yazacağımki sende bunu mutlaka onaylıyacaksın. Bağlamışsın orada otomatik şartlara ondan sonra gel keyfim gel. Aslanım Adsense olarak mutlak bu yazıyı artık onayla. İllaki bu yazıyı Türkçemi yoksa İngilizcemi yoksa Almancamı hazırlayalım ki sen Adsese olarak bunu onayla. Acayip siteleri onaylayıp duruyorsun ve bu siteye düşük içierikli site deyip duruyorsun. Bu site cpk ve cmk olarak ciddi bilgileri içeriyor ve bu bilgiler hergün insanlar tarafından tıklanıp duruyor. Senin yüzünden bir türlü sıralamalarada girememekteyim . Bende Google üzerinden ve bunu adsense aracılığı ile para kazanmak istemekteyim. Benim zaten https://www.faucetclaim.xyz olarak sitemi onayladın. Seninle daha youtube kanalmı onaylamanı istiyecem. Yeter artık bu kadar uğraştığım ve sen benim sitelerimi lütfen reklamalara onaylaki artık para kazanalım. Daha sıreda https://www.osurix.com sitem var ve bunu onaylamanı istiyeceğim. Anlaşılan sen her türlü şartları zora ve yokuşa sürmeye bayılıyorsun. Benim detaylı oarak fazla isteğim yok. İlle sizi kandırmam gerekmektedir. Ve bence sen en iyisi bu makale sonrası bunu onaylamamnda yarar vardır. Artık bu işlem için bıkkınlık verdi. Bu yazıyı ben şimdi ana sayfaya koyacam ve dilerimki sen bu yazıyı onayarsın.

cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk mutfak yemekleri parafit palamut pizza piliç nuggets alabalık turup dolması burger kivi shake KFC tavuk ballı muz soslu tavuk pekin çorbası patates kavurması çiğ börek tavuk göğsü mantar sosu kremalı rulo levrek pekin ördeği çıtır pizza biftek mercimek köftesi badem ezmeli baklava kış çorbası mercimek salatası makarnalı tavuk karnıbahar yemeği mutfak yemekleri havuç çorbası yumurtalı ekmek somon balığı mutfak yemekleri alman yemekleri italyan yemekleri çin yemekleri türk mutfağı balık yemekleri hamur işleri vejeteryan yemekleri somon balık spagetti yemek italyan italyan mutfağı akdeniz balık yemekleri yumurtalı ekmek kahvaltı havuç havuç çorbası çorba vitamin alman mutfağı hamur işleri çin mutfağı et yemekleri dana fileto brokoli karnıbahar et yemeği çin mutfağı tavuk yemekleri uzak doğu mutfağı vejeteryan mutfağı salata etsiz yemek kestane kestane çorbası baklava baklava bayram baklavası baklava nasıl yapılır hamur işleri badem badem ezmesi/ şekerleme alman pastası mercimek köfta mercimek köftesi fastfood sucuk mozzerella pizza sucuklu pizza